Furesø Fysioterapi | Selvtræningshold

Selvtræningshold

Når man får en diagnose betyder det i de fleste tilfælde, at genoptræning eller vedligeholdende træning er nødvendig over en længere periode. Det kan være svært at finde motivationen og gejsten til at gennemføre træningen i hjemmet.

Derfor tilbyder Furesø Fysioterapi træning i vores motionslokaler under vejledning af en fysioterapeut. Den enkelte deltager vil få udleveret og gennemgået et personligt træningsprogram, som løbende vil blive revurderet og tilpasset. Her er muligheden for individuel træning sammen med andre.